Nadace OKD

English

/
Další > Slavnostní otevření pavilonu drápkatých opiček v ZOO Ostrava

(PŘÍPADOVÁ)(STUDIE)

Nadace OKD byla založena počátkem roku 2008 s cílem podporovat a rozvíjet duchovní
a humanitární hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-zdravotních služeb. Mezi hlavní cíle nadace patří také podpora severomoravského regionu včetně hornických tradic a pomoc neziskovým organizacím při zpracování evropských projektů. Našim klientem je Nadace OKD už od svého počátku, realizovali jsme již zakázky malé (zajištění tiskovin, propagačních materiálů)
i zakázky velkého rozsahu (veřejné i firemní eventy).

Slavnostní otevření pavilonu drápkatých opiček v ZOO Ostrava

Nadace OKD se stala hlavním partnerem pro otevření nového pavilonu v ZOO Ostrava, kde našly nové bydlení drápkaté opičky z Amazonie. Našim úkolem bylo slavnostní otevření obohatit jak programem pro veřejnost
a hlavně děti, a samozřejmě zajistit zázemí a technické podmínky pro samotný akt slavnostního otevření.

(REALIZACE)

Dětem jsme připravili zábavný program, kdy mohly soutěžit
o pexeso vytvořené speciálně k této příležitosti, k dispozici bylo spousta atrakcí a samozřejmě prohlídky areálu. Pro grafické sjednocení celého eventu
a prezentace Nadace OKD jsme zvolili hravou grafiku šitou na míru právě malým návštěvníkům
a návštěvnicím.

Slavnostní předávání cen Nadace OKD

Nadace OKD podporuje každým rokem v moravskoslezském kraji velké množství regionálních nadací, občanských sdružení
a neziskových organizací, kdy dotuje nemalými finančními prostředky jejich provoz a činnost. Výroční předávání cen je oceněním odborné poroty všem podpořeným organizacím, které svou činností pomáhají zlepšovat kvalitu života lidem hendikepovaných, sociálně znevýhodněným, ale také podporují kulturní dění nebo životní prostředí v MS kraji.
Měli jsme za úkol kompletně produkčně zajistit slavnostní předávání od zajištění techniky
a prostor až po catering
a doprovodný program.

(REALIZACE)

Večer jsme zorganizovali v industriálních prostorech kompresorovny v areálu Hornického muzea v Ostravě – Petřkovicích. Doprovodný program byl sestaven s vystoupení jednotlivých podpořených organizací – diváci tak mohli shlédnout např. romské tance dětí z Občanského sdružení Vzájemné soužití či nevidomou operní pěvkyni Pavlu Čichoňovou. O klavírní doprovod se postaral vynikající Boris Urbánek.

/
Další > Slavnostní předávání cen Nadace OKD

Městečko Nadace OKD na Hornických Slavnostech OKD

Hornické slavnosti v Karviné jsou velkým open air eventem, který se v loňském roce konal v Karviné prvním rokem. Zajišťovali jsme
pro společnost OKD veškerou produkci a pro Nadaci OKD jsme zajistili Nadační městečko Nadace OKD, v rámci kterého se prezentovala všechna sdružení
a organizace podpořená Nadací OKD. Zároveň jsme měli za úkol upoutat pozornost veřejnosti tak, aby městečko oslovilo co nejvíce lidí.

(REALIZACE)

V rámci městečka jsme se rozhodli udělat z každého jednotlivého stanoviště organizací soutěžní zastávku pro děti v rámci soutěžní cesty. Děti měli za úkol obejít všechny stanoviště a nasbírat body za splněné úkoly. Za vyplněné soutěžní kuponky dostaly ceny. Všichni měli možnost seznámit se s činností jednotlivých organizací
a v některých stáncích například zakoupit výrobky z uměleckých chráněných dílen.