Borcad

English

(PŘÍPADOVÁ)(STUDIE)

Firma BORCAD je přední výrobce a dodavatel medicínské techniky, sedadel a lehátek pro osobní vagony. Výrobky společnosti se prosazují zejména díky své inovativnosti a líbivosti. V oblasti zdravotnické techniky se BORCAD zaměřuje především na oblast gynekologie a porodnictví.

(ZADÁNÍ)

Společnost BORCAD se potýkala s tím, že cílová skupina – gynekologie, obchodní zástupci nemají dostatečné množství informací o novém produktu – gynekologickém křeslu Gracie.

(REALIZACE)

Prvním krokem přípravy prezentace byla definice jejího obsahu. Společně s klientem
a jeho zaměstnanci jsme se sešli
a definovali tak cíl, kterého chce klient dosáhnout. Na základě výstupů ze setkání, dat o cílové skupině a o trhu jsme rozhodli,
jak se bude společnost a její nový produkt prezentovat.

Dalším krokem bylo převedení hlavních myšlenek konceptu
do konkrétní grafické a textové podoby. Hlavním sloganem prezentace: KOMPLEXNOST, DYNAMIKA, DESIGN.

Gracie – propagační leták

(REALIZACE)

Naším dalším úkolem bylo vytvořit materiály pro prezentaci nového produktu na veletrhu Medica 2009. Pro tento účel jsme realizovali speciální flash prezentaci, která svým moderním, dynamickým pojetím přispěla k úspěšné prezentaci společnosti BORCAD.

V rámci představení nového produktu jsme vytvořili nový grafický koncept gynekologického křesla Gracie.

Mezi další projekty patřily – realizace tištěných materiálů např. inzerce do odborného časopisu určeného pro rakouský trh, prospekty křesel AVE a Sella pro největší čínskou výstavu – Chinamed 2010 v Číně konanou v Pekingu aj.